Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

2022 års utlysning

Steg 1 av årets utlysning har nu stängt. När de inkomna ansökningarna har utvärderats kommer de som gått vidare till steg 2 att meddelas. Steg 2 öppnar 1 februari 2023 och i samband med det publiceras ansökningsdokumenten för steg 2.

Utlysningen sker inom ramen för SGI:s teknik- och utvecklingsprogram Tuffo. Steg 1 av årets utlysning av bidragsmedel var öppen mellan den 5 oktober och den 8 december. Steg 2, där de ansökningar som går vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan, kommer vara öppen mellan den 1 februari och den 20 april. För mer information, läs vidare på sidan För dig som söker forskningsmedel samt Tidplan för ansökan.

Av årets 13,5 miljoner kronor kommer upp till 2,0 miljoner reserveras till förstudier i form av exempelvis en avgränsad laboratorie- eller fältstudie omfattande maximalt 500 000 kronor per projekt och en genomförandetid på högst två år. Resterande bidragsmedel är tillgängliga för fullskalestudier omfattande maximalt 5 miljoner kronor per projekt och en genomförandetid på högst tre år. Projektet ska påbörjas under 2023.

Inriktning utlysning 2022

2022 års utlysning är inriktad mot innovativa lösningar inom ämnesområdet ”Förorenade områden”. FoU-ansökningar omfattande fullskalestudier kring åtgärdsteknik i form av pilot- eller demonstrationsprojekt som kan leda till praktisk tillämpning välkomnas.

Vi vill även uppmuntra till ansökningar omfattande förstudier i form av exempelvis en avgränsad laboratorie- eller fältstudie.

Åtgärdsteknik avseende förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen 2022.

Höjd stödnivå och andra ändringar

Från och med utlysning 2022 ändrar SGI kravet på 50 procents medfinansiering och inför istället en maximal stödnivå på 80 procent för projekt som beviljas medel inom Tuffo. Sökande hittar detaljerad information i ansökningshandlingarna, se högerspalten.

Stödnivån i nya projekt kommer att kunna uppgå till maximalt 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader istället för som tidigare, 50 procent. Det innebär att medfinansieringskravet sänks från 50 procent ned till som lägst 20 procent. Fortfarande krävs samverkan med andra aktörer och för ekonomiska aktörer styrs maximal stödnivå bland annat av projektets forskningskategori och företagsstorlek i enlighet med EU:s statsstödsregler (EU 651/2014). Liksom tidigare kan företag och andra ekonomiska aktörer söka bidrag från Tuffo som medsökande i projekt som leds av ett universitet, högskola eller forskningsorganisation (med icke ekonomisk verksamhet). För en ekonomisk aktör som mottar bidragsmedel krävs dock att statsstödsreglernas maximala stödnivå inte överstigs.

För Tuffos utlysning 2022 införs även ett maximalt bidragsbelopp per projekt enligt följande:

  • Fullskaleprojekt, 5 miljoner kronor
  • Förstudier, 500 000 kronor

Beloppsgränserna som ska gälla för utlysningarna därefter kommer att beslutas om årligen.

Om du vill läsa mer om statsstödsreglerna kan du göra det här 

Läs mer om definitionen av små och stora företag här.   

Senast uppdaterad/granskad: 2022-12-08
Hjälpte informationen dig?