Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

grönt jordklot med hus och träd mot blå himmel Foto: Björn Dahlgren/Johnér bildbyrå

Bildens bakgrund är manipulerad.

Forskningsfinansiering inom Tuffo

Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.


Om Tuffo

Målet med Tuffo är ny kunskap som bidrar till att saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet "giftfri miljö" kan uppnås.

Satsningen syftar till att stärka svensk forskning inom området och knyta samman forskningen med det praktiska efterbehandlingsarbetet. På så sätt ökar samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Dessutom stimuleras kunskapsuppbyggnaden i branschen.

Tuffo ska vara ett långsiktigt program med olika typer av satsningar kring tillämpad forskning och utveckling. För att kunna välja rätt inriktning för satsningarna kartlägger SGI löpande vilka kunskapsbehov och effektivitetshinder som finns för undersöknings- och efterbehandlingsarbetet.

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som syftar till att identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna inom ämnet är generellt sett komplexa. För att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla konkreta lösningar, som verkligen kan komma till användning, krävs därför kompetens och erfarenhet från olika aktörer. De beviljade Tuffo-medlen får  utgöra maximalt 50 procent av projektens totala budget, resterande del kräver medfinansiering. Se de generella villkoren för bidrag från Tuffo. (PDF, Okänd storlek)

Matchmakingmöte

En utmaning som många upplever är att hitta samverkanspartners till sina projekt. För att underlätta erbjuder Tuffo varje år ett matchmakingmöte som är öppet för alla intresserade. Matchmakingmötet brukar hållas i maj-juni. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

En bidragsansökan, med tillhörande bilagor, som lämnas in till SGI betraktas enligt svensk lag som en allmän handling. SGI är därför skyldiga att lämna ut inkomna handlingar, till exempel inkomna ansökningar, om någon begär det.

Beslut om beviljade bidrag läggs ut på Tuffos webbsida. Även resultaten från projekt som finansieras inom ramen för Tuffo, så som rapporter, utvecklade metoder och liknande kommer att vara offentliga. Slutrapporter kommer att publiceras på Tuffos webbsida.

I och med att du ansöker om bidrag samtycker du även till att vi i samband med beslutet får publicera information om beviljade bidrag, uppgifter om projektet och namn på sökande/medverkande forskare. Information om hur SGI behandlar personuppgifter finns på SGI:s webb.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-07-09
Hjälpte informationen dig?