Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Säkra vägar i nytt klimat. Jämförande livscykelanalys mellan aska och grus i skogsbilväg

Engelsk titel: Safe roads in a changing climate. Comparative life cycle assessment of ash and gravel in a gravel road
Författare Ramona Bergman, Pascal Suer
Serie: SGI Varia
Nummer: 626
År: 2011
Antal sidor: 68
Ladda ner (PDF, 5,56 MB)
Sammanfattning Denna livscykelanalys (LCA) fokuserar på de processer som ingår i byggfasen av en uppgradering av en skogsbilväg med flygaska respektive bergkross. För de två vägtyperna har en modell med ingående processer ritats upp och teknik och fallspecifik data (exempel arbetsmaskiner och avstånd) har identifierats. Fallstudien är en skogsbilväg i Timrå kommun. Denna väg har varit fokus i projektet Säkra vägar i nytt klimat där syftet har varit att uppgradera delar av skogsbilvägen med flygaska medan andra delar uppgraderats med grus och att jämföra dessa sträckor.