Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Praktikfall Tvätteriet Alingsås. Utvärdering av metoder för undersökning och provtagning av klorerade alifater

Engelsk titel: Case study: Alingsås drycleaner. An evaluation of investigation methods and sampling techniques for chlorinated hydrocarbons
Författare Kristina Haglund, Lennart Larsson, Fredric Engelke, Ola Arvidslund
Serie: SGI Varia
Nummer: 621
År: 2012
Antal sidor: 57
Ladda ner (PDF, 2,42 MB)
Sammanfattning (1) Undersökningsobjektet - Tvätteriet Alingsås; (2) Områdesbeskrivning; (3) Klorerade alifatiska kolväten; (4) Undersökningsmetoder; (5) Provtagning av trädkärnor; (6) MIP-sondering; (7) Metod för direkttätning av MIP-sonderingshål; (8) Multinivårör för grundvattenprovtagning; (9) Användning av Waterra pumpar; (10) Jämförelse av olika slangmaterial; (11) Passiva provtagare; (12) Datorbaserade verktyg; Bilagor: (1) Situationsritning över Tvätteriet Alingsås; (2) Användartips för BIOCHLOR (3) Användartips för REMChlor (4) Användartips för Mass Flux Tool Kit