Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Metodik och redovisning

Engelsk titel: Coastal erosion in Sweden. Survey mapping of areas prone to erosion. Methodology
Författare Bengt Rydell, Per Angerud, Ann-Christine Hågeryd
Serie: SGI Varia
Nummer: 543-1
År: 2004
Antal sidor: 22
Ladda ner (PDF, 835,16 KB)
Sammanfattning (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Insamling av data; (3) Lagring av data; (4) Redovisning av information; Bilagor: (1) Enkät till kommunerna; (2) Förklaring till enkät "Inventering av stranderosion"; (3) Databashanteraren; (4:1) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner - Redovisning av kända erosionsförhållanden; (4:2) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner - Översiktlig kartläggning av erosionsförutsättningar; (5) Utvärdering av pilotstudien och förslag till fortsatt arbete.