Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Modifiering av metodiker använda inom Göta älvutredningen

Engelsk titel: Modification of methods used in the Göta River Commission
Författare Hjördis Löfroth, Karin Lundström, David Schälin, Helen Åhnberg, Linda Blied, Stefan Falemo
Serie: SGI Varia
Nummer: 638
År: 2012
Antal sidor: 114
Ladda ner (PDF, 4,05 MB)
Sammanfattning Under arbetet med Göta älvutredningen (GÄU) tog SGI fram flera nya metoder. Syftet då var att möjliggöra och optimera arbetet med utredningen. Målgruppen var de handläggare vid SGI som arbetade i utredningen samt de konsulter som utförde fältundersökningarna längs älven. Flera av metoderna är användbara i andra sammanhang, till exempel för geotekniska utredningar i andra delar av landet eller för riskanalyser för andra typer av naturolyckor. Under 2012 så har de metoder som togs fram i Göta älvutredningen därför modifierats och anpassats för andra tillämpningsområden. Målgruppen är nu geotekniska konsulter över hela landet, beställare och granskare av geotekniska utredningar, handläggare vid kommuner och länsstyrelser, forskare och andra aktörer som utför konsekvens- och riskbedömningar. Inledningsvis gjordes också en inventering av målgruppens behov av metodikerna. I denna delrapport beskrivs modifierade metodiker för: (1) Bedömning av skjuvhållfasthet under vattendrag; (2) Kartering av kvicklera; (3) Hantering av kvicklera; (4) Erosionsanalys; (5) Konsekvensanalys; (6) Riskanalys.