Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion

Engelsk titel: Methodology for overview mapping of erosion
Författare Bengt Rydell, Linda Blied, Jim Hedfors, Ann-Christine Hågeryd, Stefan Turesson
Serie: SGI Varia
Nummer: 641
År: 2012
Antal sidor: 65
Ladda ner (PDF, 5,22 MB)
Sammanfattning Vägledande för val av de aktiviteter som utförts under 2012 har varit att de ska ha direkt samhällsnytta och möjliggöra förmedling av resultat, slutsatser och erfarenheter från Göta älvutredningen till intressenter inom Göta älvområdet men även kunna tillämpas i övriga delar av landet. En väsentlig del är klimatanpassning i erosionskänsliga områden. I de kontakter som SGI har med kommuner och länsstyrelser inom sitt nationella samordningsansvar för stranderosion har framkommit att det finns behov av planerings- och beslutsunderlag om risker för erosion längs kuster och vattendrag. Den kunskap som SGI har byggt upp inom sitt nationella samordningsansvar för stranderosion och erfarenheterna från Göta älvutredningen har använts för att utveckla en metodik för översiktlig kartering av erosionsrisker i dagens och framtidens klimat.