Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

IT-stöd i den geotekniska produktionsprocessen - Enkät och förslag

Engelsk titel: IT-support in geotechnical engineering. Interview and proposal
Författare Leif Viberg, Agne Gunnarsson, Hans Jonsson, Jan Fallsvik
Serie: SGI Varia
Nummer: 523
År: 2002
Antal sidor: 83
Ladda ner (PDF, 437,83 KB)
Sammanfattning Syftet med projektet är att: (1) Redovisa förekommande IT-hjälpmedel och i vilken grad olika IT-hjälpmedel utnyttjas idag; (2) Peka på de eventuella behov av anpassning och/eller behov av nya IT-hjälpmedel for produktion av geoteknisk information samt i princip beskriva önskvärda egenskaper för dessa IT-hjälpmedel; (3) Bidra till utvecklingen mot en effektivare IT-användning för att minska "onödig" informationshantering och ge större utrymme för kvalificerat ingenjörsarbete, som utvärdering och val av beräkningsvärden, analys av beräkningsresultat, dimensionering och val av grundläggnings- och förstärkningsmetod, kostnadsanalyser etc.; (4) Utgöra underlag för fortsatt utveckling av IT inom geotekniken.