Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Förändring av konsekvens och sannolikhet avseende klimatförändring i Göta älvdalen

Engelsk titel: Changes in landslide consequence and probability in the Göta river valley due to climate change
Författare Stefan Falemo
Serie: SGI Varia
Nummer: 640
År: 2012
Antal sidor: 24
Ladda ner (PDF, 2,96 MB)
Sammanfattning Den översiktliga skredriskkartan som gjordes i Göta älvutredningen presenterar risken för dagens klimat längs älven, samt en uppskattning av klimatets påverkan på skredrisken år 2100 om inga förebyggande åtgärder vidtas innan dess. I skredriskanalysen definierades risken som en funktion av sannolikhet och konsekvens. Klimatpåverkan redovisades i form av förändring av skredrisk och som ett raster på älven. Förändringen i skredrisk är i själva verket en förändring i sannolikheten för skred och den horisontella utbredningen av sannolikhetsklasser och riskklasser i framtidsscenariot kan förändras. I Göta älvutredningen undersöktes endast klimatscenarier som inbegrep ökad erosion längs älven och i älvfåran. Den här fördjupade geotekniska analysen har gjorts för att studera om ökad erosion alltid innebär ökad sannolikhet för skred samt om riskklassernas horisontella utbredning förändras i ett förändrat klimat. För att minska risken för skred och vidta rätt åtgärder så behövs detaljerade geotekniska undersökningar för de områden där risken är stor idag eller där ny bebyggelse planeras. Vid planering och upphandling av dessa tjänster är det väsentligt att förstå på vilket sätt klimatförändringar kan påverka den specifika platsen.