Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Tuveskredet. Geologi

Engelsk titel: The landslide at Tuve, Sweden. Geology
Serie: SGI Rapport
Nummer: 11b
År: 1981
Antal sidor: 154
Ladda ner (PDF, 2,82 MB)
Sammanfattning Innehåller 12 artiklar: (1) Fredén, C: Den senkvartära utvecklingen i Västsverige med särskild hänsyn till lersedimentationen vid Tuve; (2) Samuelsson, L: Berggrunden vid Tuve; (3) Häger, KO: Jordarternas utbredning; (4) Häger, KO: Beskrivning av jordlagerföljden i borrkärnorna; (5) Brusewitz, AM: Röntgendiffraktionsanalys av några lerprover; (6) Cato, I: Kemiska och fysikaliska undersökningar; (7) Miller, U: Foraminifer undersökning; (8) Miller, U: Diatomeanalytisk undersökning; (9) Miller, U: Pollenanalytisk undersökning; (10) Fredén, C, Häger, KO, Miller, U: Rekonstruktion av sedimentationsförhållandena vid Tuve; (11) Fredén, C: Jordartsgeologisk jämförelse mellan Tuve- och Surteskreden; Bilaga: Fredén, C: Förslag till geologiskt handlingsprogram vid inträffande av skred.