Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Rapport

Sök publikationer

Just nu finns det 603 Publikationer:
 1. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Författare: Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 2. Klassning av förorenade jordmassor in situ. Information och råd Författare: Ladda ner (PDF, 2,40 MB)
 3. Säkra bergslänter. Kunskapsläget och fallstudier Författare: Ladda ner (PDF, 4,21 MB)
 4. Kompendium i geoteknik 1972 Författare: Ladda ner (PDF, 6,38 MB)
 5. Flygbildstolkning för jordartsbestämning Författare: Ulf Kihlblom Ladda ner (PDF, 15,04 MB)
 6. Elementär lärobok i geoteknik Författare: Göte Lindskog, Folke Rengmark, Nils Flodin, Rolf Brink-Månsson Ladda ner (PDF, 17,82 MB)
 7. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 2: Provtagning med standardkolvborr ST I Författare: Torsten Kallstenius, Axel Hallén Ladda ner (PDF, 8,29 MB)
 8. Kompendium i geoteknik 1959 Författare: Ladda ner (PDF, 10,96 MB)
 9. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 1: Undersökningarnas planläggning och omfattning. Sonderingsmetoder. Vingborrning. Provtagning. Uppgörande av borrningsritningar Författare: Nils Flodin Ladda ner (PDF, 6,71 MB)
 10. Bra borrat – bättre byggt Författare: Ladda ner (PDF, 878,94 KB)
 11. Redogörelse för Statens geotekniska instituts verksamhet under åren 1944 - 1948 Författare: Ladda ner (PDF, 6,96 MB)
 12. Kortfattat kompendium i geoteknik 1946 Författare: Ladda ner (PDF, 5,21 MB)
 13. Geotechnical terrain classification for land use planning Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 3,23 MB)
 14. Compression properties and settlements of fine-grained sulphide soils. A study of test embankments at Lampen and other embankments Författare: Ladda ner (PDF, 22,90 MB)
 15. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Legal liability and financing Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 16. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Inventories, investigations, risk assessments and remediation measures Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 17. Geo-calculation system with sustainability criteria. Amendment and implementation of Geo-calculation according to a governmental commission Författare: Ladda ner (PDF, 522,21 KB)
 18. Geoteknisk terränganalys för fysisk planering Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 3,23 MB)
 19. Geobildtolkning i Sverige. Uppföljning av metodens användning Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 2,88 MB)
 20. Trycksonderingsdag 1973. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 5 februari 1973 Författare: Ladda ner (PDF, 5,48 MB)
1 2 3 4 5 ... 31