Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Rapport

Sök publikationer

Just nu finns det 131 Publikationer:
 1. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Författare: Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 2. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Legal liability and financing Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 3. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Inventories, investigations, risk assessments and remediation measures Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 4. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 5. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 6. Enhanced microbial remediation of chlorinated solvents Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 7. Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 8. Agenda 2030. Reporting 2017 how our work contributes to the global sustainable development goals Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 9. Contamination at old market gardens - recommendations on environmental investigations Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 10. Agenda 2030. Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 11. Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska undersökningar Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 12. In-situ capping of contaminated sediments. Overall summary Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 508,41 KB)
 13. In-situ capping of contaminated sediments. References Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 381,15 KB)
 14. In-situ capping of contaminated sediments. In-situ capping of Sweden´s fiberbank sediments. A unique challenge Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 454,27 KB)
 15. In-situ capping of contaminated sediments. Remedial sediment capping projects, worldwide. Preliminary overview Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 1,06 MB)
 16. In-situ capping of contaminated sediments. Sediment remediation technologies. A general overview Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 338,33 KB)
 17. In-situ capping of contaminated sediments. Contaminated sediments in Sweden. A preliminary review Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 410,72 KB)
 18. In-situ capping of contaminated sediments. Method overview Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 19. Geocalculation 2.0. Manual and implementation Författare: Ladda ner (PDF, 7,72 MB)
 20. Climate impact on contaminant dispersion in the river basin of Göta Älv, Sweden Författare: Paul Frogner-Kockum, Gunnel Göransson, Marie Haeger-Eugensson Ladda ner (PDF, 1,66 MB)
1 2 3 4 5 ... 7