Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Skredrisker i ett förändrat klimat - Norsälven. Del 1: Kartredovisning och sammanfattning av resultat

Engelsk titel: Landslide risks in a changing climate - The Nors River valley. Part 1: Map report and summary of results
Författare Karin Bergdahl, Karin Odén
Serie: SGI Publikation
Nummer: 18-1
År: 2015
Antal sidor: 94
Ladda ner (PDF, 14,98 MB)
Sammanfattning (1) Skredriskanalys Norsälven - i korthet; (2) Skredrisker i Norsälvens dalgång; (3) Minskning av skredrisk; Kartbilagor: (1) Bladindelning; (2) Sannolikhetskartor; (3) Konsekvenskartor; (4) Skredriskkartor