Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor. Information och råd

Författare Paul Edebalk, Maria Carling, Gunnel Göransson, Jan Fallsvik, Jim Hedfors, Karin Odén, Helena Branzén, Mikael Stark
Serie: Publikation
Nummer: 20
År: 2016
Antal sidor: 88
Ladda ner (PDF, 4,29 MB)
Sammanfattning Denna publikation har tagits fram för att möjliggöra en överblick över vilka inventerade förorenade områden som ligger på markområden som gör dem sårbara för naturolyckor, samt att underlätta en samlad bedömning av både geotekniska och miljögeotekniska frågeställningar när det gäller förorenade områden och naturolyckor. Publikationen syftar till att beskriva hur man kan identifiera förorenade områden som är sårbara för naturolyckor för att i ett tidigt skede avgöra rätt utredningsbehov.