Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten

Engelsk titel: Preliminary guideline values for highly fluorinatd substances (PFAS) in soil and groundwater
Författare Michael Pettersson, Märta Ländell, Yvonne Ohlsson, Dan Berggren Kleja,  Charlotta Tiberg
Serie: SGI Publikation
Nummer: 21
År: 2015
Antal sidor: 146
Ladda ner (PDF, 4,58 MB)
Kommentar Rapport från regeringsuppdraget, Dnr S 2014/8774/SAM, till Miljö- och energidepartementet.
Sammanfattning Det övergripande målet med denna publikation är att tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och Generalläkaren), konsulter och problemägare ska få ett stöd i sin bedömning av miljö- och hälsorisker av områden som är förorenade med PFAS. Riktvärden behövs även för prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden. Metodiken kan även användas för framtagning av generella och platsspecifika riktvärden för olika PFAS-föreningar. I publikationen ges förslag på preliminära riktvärden för perfluoroktansulfonat (PFOS) i mark och grundvatten. För mark har två riktvärden beräknats, ett för känslig markanvändning och ett för mindre känslig markanvändning.