Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Negativa portryck och stabilitet i siltslänter

Engelsk titel: Negative pore water pressures and stability of silt slopes
Författare Bo Westerberg, Rebecca Bertilsson, Anders Prästings, Rasmus Müller, Per-Evert Bengtsson
Serie: SGI Publikation
Nummer: 9
År: 2014
Antal sidor: 224
Ladda ner (PDF, 16,36 MB)
Sammanfattning (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6) Portryckssimuleringar; (7) Uppskattade negativa portryck; Bilagor: (1) Installerade portrycksspetsar; (2) Redovisning av redigerade portryck; (3) Redovisning av portrycksdata och indirekt funktionskontroll; (4) Resultat från CPT-sonderingar utvärderade med Conrad; (5) Resultat från CRS-försök och direkta skjuvförsök; (6) Ritningar - undersökningar vid Nipuddsvägen och Väst Remsle; (7) Stabilitetsberäkningar