Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Kvalitetssäkring av ämnesdata för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenade områden

Engelsk titel: Quality assurance of data for human health risk-based soil guideline values
Författare Charlotta Tiberg, Pär-Erik Back, Yvonne Ohlsson, Maria, Carling, Dan Berggren Kleja
Serie: SGI Publikation
Nummer: 15
År: 2014
Antal sidor: 48
Ladda ner (PDF, 1,38 MB)
Kommentar Utgåva 1: December 2014; Utgåva 2: Oktober 2015, Ingen begränsning av redigeringsmöjligheter för Word-versionen av Bilaga 2, Ämnesdatablad.
Sammanfattning (1) Inledning; (2) Förutsättningar; (3) Föreslagen metodik; (3.1) Arbetsgång; (3.2) Översiktlig datainventering och genomgång av särskilda egenskaper; (3.3) Fördjupad datainventering; (3.4) Kvalitetsklassning av ämnesdata; (3.5) Kvalitetssäkring av riktvärden; (3.6) Granskning av riktvärden; (3.7) Dokumentation; Bilagor: (1) Databaser och andra källor för ämnesspecifika data; (2) Mall till Ämnesdatablad (http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/amnesdatablad-rev-20150928.docx)