Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Förbättrade kontrollsystem för uppföljning av sättningar

Författare Mattias Andersson, Johan Vium Andersson, Anders Hallingberg, Bo Lind, Hjördis Löfroth
Serie: Publikation
Nummer: 23
År: 2015
Antal sidor: 50
Ladda ner (PDF, 2,40 MB)
Sammanfattning Vid byggande av vägar och järnvägar utförs mätning och uppföljning av sättningar både på anläggningsobjekten och i omgivningen. Det finns en lång rad olika kontrollsystem för uppföljning av sättningar som kan vara användbara i olika situationer. Det handlar om att mäta sättningsförloppen både hos markytan och ytliga objekt och sättningens fördelning ner genom markprofilen. Inom detta projekt har tillgängliga metoder inventerats och en analys har gjorts av användningsområden samt möjligheter och begränsningar hos metoderna. Metoderna har delats in i tre olika typer: (I) Fasta geotekniska system som bygger på installerade mätkroppar i eller på marken; (II) Geodetisk mätning/ Terrestra metoder som i huvudsak bygger på mätning från marken; (III) Geodetisk mätning / Luftburna / Fjärranalys som avser analys av större ytor med fjärrtekniker (från flygplan eller satellit).