Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor

Engelsk titel: Effects of societal security measures within landfill. Final report from the ESS project, work package Landfill accidents
Författare Thomas Rihm, Maria Arm, Anders Lagerkvist
Serie: SGI Publikation
Nummer: 13
År: 2014
Antal sidor: 78
Ladda ner (PDF, 969,33 KB)
Kommentar ESS-projektet ingick i MSB:s forskningsprogram Effekter av samhällets säkerhetsarbete. Programbeskrivning och fler rapporter finns på MSB:s webbplats: https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Forskningsresultat/Effekter-av-sakerhetsarbete/Effekter-av-samhallets-sakerhetsarbete/
Sammanfattning (1) Deponering; (2) Identifierade säkerhetsåtgärder; (3) Kompletterande undersökningar; (4) Kostnad/nytta-bedömning; (5) Brister i dagens säkerhetsarbete och förslag på förbättringar; Bilagor: (A) Lagstiftning och regelverk med direkt koppling till deponering; (B) Enkät om olyckor på deponier (för kalenderåren 2009, 2010 och 2011)