Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 832 Publikationer:
 1. Metodik för kartläggning av kvicklera. Vägledning Författare: Ladda ner (PDF, 1,96 MB)
 2. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Författare: Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 3. Klassning av förorenade jordmassor in situ. Information och råd Författare: Ladda ner (PDF, 2,40 MB)
 4. Landslide Risks in a Changing Climate – Säveån River Valley. Part 1: Map Report and Summary of Results Författare: Ladda ner (PDF, 21,56 MB)
 5. Säkra bergslänter. Kunskapsläget och fallstudier Författare: Ladda ner (PDF, 4,21 MB)
 6. Kompendium i geoteknik 1972 Författare: Ladda ner (PDF, 6,38 MB)
 7. Flygbildstolkning för jordartsbestämning Författare: Ulf Kihlblom Ladda ner (PDF, 15,04 MB)
 8. Elementär lärobok i geoteknik Författare: Göte Lindskog, Folke Rengmark, Nils Flodin, Rolf Brink-Månsson Ladda ner (PDF, 17,82 MB)
 9. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 2: Provtagning med standardkolvborr ST I Författare: Torsten Kallstenius, Axel Hallén Ladda ner (PDF, 8,29 MB)
 10. Kompendium i geoteknik 1959 Författare: Ladda ner (PDF, 10,96 MB)
 11. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 1: Undersökningarnas planläggning och omfattning. Sonderingsmetoder. Vingborrning. Provtagning. Uppgörande av borrningsritningar Författare: Nils Flodin Ladda ner (PDF, 6,71 MB)
 12. Bra borrat – bättre byggt Författare: Ladda ner (PDF, 878,94 KB)
 13. Redogörelse för Statens geotekniska instituts verksamhet under åren 1944 - 1948 Författare: Ladda ner (PDF, 6,96 MB)
 14. Kortfattat kompendium i geoteknik 1946 Författare: Ladda ner (PDF, 5,21 MB)
 15. Geotechnical terrain classification for land use planning Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 3,23 MB)
 16. Device for taking undisturbed samples of very great length Författare: Walter Kjellman, Torsten Kallstenius, Oleg Wager Ladda ner (PDF, 2,81 MB)
 17. Vane borer. An apparatus for determining the shear strength of clay soils directly in the ground Författare: Lyman Cadling, Sten Odenstad Ladda ner (PDF, 10,25 MB)
 18. Device and procedure for loading tests on piles Författare: Walter Kjellman, Yngve Liljedahl Ladda ner (PDF, 1,09 MB)
 19. Landslide at Sköttorp on the Lidan River Författare: Sten Odenstad Ladda ner (PDF, 6,36 MB)
 20. Landslide at Surte on the Göta River Författare: Bernt Jakobson Ladda ner (PDF, 22,27 MB)
1 2 3 4 5 ... 42