Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Arbetsrapporter – Svensk Djupstabilisering

Här finns de 39 arbetsrapporterna som togs fram under samverkansprojeket Svensk Djupstabilisering.

1. Arlandabanan, Norra böjen. Sättningar hos järnvägsbank på KC-pelare (PDF, Okänd storlek)

2. KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo (PDF, Okänd storlek)

3. Inblandningsmekanismer vid djupstabilisering med kalk, kalk cementpelare och cementpelare (PDF, Okänd storlek)

4. Undersökning av KC-pelare med avseende på dess homogenitet (PDF, Okänd storlek) 

5. Bestämning av egenskaper i cellstabiliserad torv (PDF, Okänd storlek)

6. Rörelser och portryck vid kalkpelarinstallation. Redovisning av mätresultat (PDF, Okänd storlek)

7. Masstabilisering av väg 590, Askersund (PDF, Okänd storlek)

8. KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar (PDF, Okänd storlek)

9. Grunnforsterkning med kalksementpælar (PDF, Okänd storlek)

10. Dimensioneringsvägledning för djupstabilisering. Finska Vägverkets klarlägganden (PDF, Okänd storlek)

11. Historik och svenska erfarenheter av kalkstabilisering av vägterrasser (PDF, Okänd storlek)

12. Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera (PDF, Okänd storlek)

13. Utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering - vetenskaplig uppläggning - måluppfyllelse av FoU-plan (PDF, Okänd storlek)

14. Stabilisering av torv i laboratoriemiljö – Utveckling av referensmetod (PDF, Okänd storlek)

15. Djupstabilisering med kalk-cementpelar – Provfält (PDF, Okänd storlek)

16. Laboratorieinblandning för stabilisering av lera – Referensmetod (PDF, Okänd storlek)

17. Kalkcementpelarförstärkning för bro – Funktionsuppföljning (PDF, Okänd storlek)

18. Kalk och kalkcementpelare – Jämförelse mellan laboratoriestabilisering och pelarinstallation (PDF, Okänd storlek)

19. Kalkcementpelare i skivor - Modellförsök (PDF, Okänd storlek)

20. Stabilisering av torv. Referensmetod för laboratorieinblandning. Steg 1 - insamling av erfarenheter (PDF, Okänd storlek)

21. Erfarenhetsbank - Etapp 2 Erfarenhetsåterföring (PDF, Okänd storlek)

22. International Workshop on Deep Mixing Technology for Infrastructure Development - Current Practice & Research Needs (PDF, Okänd storlek)

23. Studie av inverkande faktorer i blandningsprocessen vid djupstabilisering med kalkcementpelare – Fältförsök i Håby (PDF, Okänd storlek)

24. Peptisering vid djupstabilisering (PDF, Okänd storlek)

25. Stabiliseringsolidifiering av förorenad jord – en förstudie (PDF, Okänd storlek)

26. Gränszon cementpelare-lera, en förstudie (PDF, Okänd storlek)

27. A complementary field study on the uniformity of lime-cement columns – Field tests at Strängnäs (PDF, Okänd storlek)

28. Stabilisering av torv – ringtest av referensmetod för tillverkning av laboratorieprov (PDF, Okänd storlek)

29. Hållfasthetsfördelning i kalkcementpelare – Fältförsök i Strängnäs (PDF, Okänd storlek)

30. Stabiliserad jords egenskaper. Påverkan på miljö (PDF, Okänd storlek)

31. A laboratory model study on the transition zone and the boundary layer around lime-cement columns in kaolin clay (PDF, Okänd storlek)

32. Kalkcementpelare som jordförstärkning – hur kan vi åstadkomma rätt funktion. Projektering, utförande och kontroll. Workshop Göteborg o Stockholm (PDF, Okänd storlek)

33. Stabilisering av sulfidjord. En litteratur- och laboratoriestudie (PDF, Okänd storlek)

34. Långtidsegenskaper hos kalkcementpelare – en studie av 10 år gamla kalkcementpelarförstärkningar (PDF, Okänd storlek)

35. Seismisk kontrollmetod för KC-pelare (PDF, Okänd storlek)

36. Beständighet hos djupstabiliserad jord (PDF, Okänd storlek)

37. Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilsering (PDF, Okänd storlek)

38. Kemiska reaktioner vid stabilisering av jord. 2006 (PDF, Okänd storlek)

39. Dynamisk påverkan. 2006 (PDF, Okänd storlek) 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-20
Hjälpte informationen dig?