Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stranderosion vid Skånes kust. Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Gemensamhetsanläggningar för skydds- och klimatanpassningsåtgärder i kustområdet

5 april 09:00 - 12:00, Digitalt

Välkommen att delta i en utbildning som SGI erbjuder Inom ramen för Regional kustsamverkan (RKS) Skåne och Halland. Den här eftermiddagen kommer vi att fokusera på de möjligheter och begränsningar som anläggningslagen ger fastighetsägare att genomföra skydds- och anpassningsåtgärder i kustområdet.

Gemensamhetsanläggningar möjliggör fastighetssamverkan och gemensam finansiering av åtgärder. Vi kommer också att titta på hur en kommun eller länsstyrelse kan agera för att en gemensamhetsanläggning ska inrättas av lantmäterimyndigheten.

Dag: 5 april, klockan 9.00-12.00

Plats: Zoom

Syfte med utbildningen:

Öka kunskapen om vad en genomensamhetanläggning är och hur det kan användas som ett verktyg för att genomföra åtgärder i samverkan mellan fastighetsägare vid kusten för att genomföra skydds- och klimatanpassningsåtgärder. Efter utbildningen ska deltagarna ha fått en ökad förståelse för vilka möjligheter och begräsningar som finns med gemensamhetsanläggningar.

Målgrupp:

Kommuner och länsstyrelse, samt övriga aktörer inom Regional kustsamverkan i södra Sverige, som arbetar med klimatanpassningsåtgärder vid kusten. Övriga som har intresse och nytta av att delta är också välkomna.

Utbildare:

Utbildningen kommer hållas av Tomas Vesterlin från Vesterlins & co, ett företag med jurister, lantmätare och arkitekter som arbetar med fastighetsrättslig rådgivning och kurser.

Utbildningen kommer bland annat att beskriva och belysa:

  • Vad är en gemensamhetsanläggning?
  • Gränsdragningen mellan anläggningslagen och miljöbalken/markavvattning (exempelvis en vall mot översvämning)
  • Vilka möjligheter och begräsningar finns med gemensamhetsanläggningar, bland annat svårigheter med kostnadsfördelning och att avgränsa en anläggning?
  • Vad innebär klimatförändringarna med dess osäkerhet och tidsperspektiv för genomförandet av en gemensamhetsanläggning?
  • Potentialen för naturbaserade lösningar.
  • Den enskildas och det allmännas ansvar.
  • Hur en kommun eller länsstyrelse kan agera för att en gemensamhetsanläggning ska inrättas av lantmäterimyndigheten.

Det kommer finnas tid för diskussion och frågor.

Förkunskaper:

Det behövs inga förkunskaper. Vill du förbereda dig kan du läsa på om gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets webbplats. I mars 2021 publicerade även Vesterlins en rapport, på uppdrag av bland annat SGI, om ”Gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder”. Den finns att läsa på RKS webbplats projektgrupp 4. Förbered gärna egna frågor.

Anmälan:

Anmäl  dig här.  

Utbildningen  är kostnadsfri.

Har du frågor hör av dig till Anette Björlin
anette.bjorlin@sgi.se
08-578 455 01

Välkommen!

Senast uppdaterad/granskad: 2021-10-27
Hjälpte informationen dig?