Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bild från en strand med en liten flicka på. Foto: SGI/Sebastian Bokhari Irminger

Kustmöte online 2021

13 oktober 10:00 - 15:15, Online

Statens geotekniska institut (SGI) i samarbete med Erosionsskadecentrum (EC) och Regional kustsamverkan Skåne/Halland (RKS) bjuder in till Kustmöte 2021 – i år med temat "Flexibel klimatanpassning av kusten – utmaning eller utopi?"

Under dagen gör vi en djupdykning i vad vi vinner med flexibel och adaptiv klimatanpassning, men också vad vi riskerar. Vi visar hur beslutsunderlag kan utformas till stöd för flexibel klimatanpassning, och diskuterar utmaningar som kan finnas när flexibla strategier ska omsättas i praktiken.

Konferensen ger insikter i hur olika samhällsaktörer arbetar med risk, osäkerhet och flexibilitet, och på konferensen blandas perspektiv från akademin, domstolen, statliga myndigheter, kommunpolitiken och bank- och försäkringsbranschen med frågor från publiken.

Vår förhoppning är att du som deltagare lämnar konferensen med en ökad förståelse för andra samhällsaktörers perspektiv och utmaningar, samt nya idéer till hur du själv kan arbeta med flexibilitet i din organisation och roll.

Kustmötet vänder sig till alla som intresserar sig för kusten och de verksamheter som finns där, exempelvis kommuner, myndigheter, räddningstjänst, lärosäten, konsulter, entreprenörer, intresseföreningar, samfälligheter, FoU-aktörer, bank- och försäkringsbranschen, kommunal- och riksdagspolitiker, med flera.

Kustmötet har ett fokus på södra Sverige och syftar till att bidra till en hållbar utveckling och förvaltning av kustnära områden.

Mötet kommer att hållas digitalt den 13 oktober, kl 10.00-15.15 och är kostnadsfritt.

Anmälan görs här

Program

Förmiddag

  • Johan Anderberg, SGI:s generaldirektör, öppnar mötet
  • Christopher Carstens, Enhetschef Länsstyrelsens Gävleborg och forskare KTH - "Beslut under osäkerhet; vad gör vi när underlagen pekar åt olika håll?"
  • Kerstin Konitzer, klimatanpassningsstrateg, SGI och Johan Nimmermark, expert kostnad/nyttoanalys, Sweco - "Nationella riskområden för erosion och översvämning – resultat från MSB:s och SGI:s regeringsuppdrag om riskkartläggning"
  • Per Sørensen, Kustteknisk chef, Danmarks Kystdirektorat - "Kystplanlægger 2120 – en nationell plattform för riskhantering längs danska kusten"

Lunchpaus

Eftermiddag

Perspektivpresentationer från:

  • Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande Trelleborg - "Demokrati och 100-årsåtgärder, går de att förena?"
  • Peter Ardö, chefsrådman Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt - "Flexibla tillståndsansökningar – går det?"
  • Robert Johannesson, enhetschef Boverket - "Vägledning för osäkra beslut"
  • Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB - "Högre belåningsgrader och försämrade kreditkvalitéer – så arbetar banken med att bevaka klimatrisker."
  • Staffan Moberg, jurist och klimatanpassningsexpert Svensk försäkring - "Klara regler och flexibel anpassning"

Perspektivpresentationerna avslutas med ett gemensamt panelsamtal, där även Christopher Carstens deltar

Avrundning och summering

Senast uppdaterad/granskad: 2021-09-22
Hjälpte informationen dig?