Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ett äpple som ligger framför ett tangentbord. Foto: SGI/Elin Sjöstedt

Sökhjälp till SGI-Line

När du söker i litteraturdatabasen kommer du långt med att bara använda sökfältet "Fritext", som ger sökning i alla fält i databasen. Ibland kan du behöva göra olika begränsningar i sökningen.

Gå till:
1 - Sökformulär och tecken
2 - Sökoperatorer
3 - Sökfält
4 - Ikoner för sökning och navigering

1 - Sökformulär och tecken 

Vid sökning i databasen används ett sökformulär med flera sökfält. En eller flera söktermer ges i ett eller flera sökfält.

Om flera söktermer anges i ett sökfält lägger systemet till sökoperatorn AND mellan dessa. Mellan sökfälten gäller sökoperatorn AND.

Fritext
Sökning i fältet Fritext innebär att sökning sker i alla fält i databasen.

Det är dock möjligt att begränsa sökningen till ett speciellt fält i databasen. Detta görs genom att efter söktermen ange ett fältnamn inneslutet av punkter. Exempel: clay.ct.  ct = Controlled Term (=nyckelord).

Parenteser
För att styra turordningen vid sökning används parenteser som innesluter söktermerna. Exempel: (sökterm OR sökterm) AND sökterm.

Trunkering
Trunkeringstecknet * representerar ett eller flera på varandra följande tecken i en sökterm. Ange ett trunkeringstecken i början, mitten och/eller slutet av en sökterm. Exempel: *ökter*.
Trunkering på enskilt tecken görs med ?. Exempel: sökt?rm.

Accenter
Vid sökning på ord som innehåller accenter anges grundtecknet. Exempel: é sökes som e.

Specialtecken
Tecknet ø (danska och norska) är inskrivet och sökes som ö och ae är inskrivet och sökes som ä. Tecknet ü är inskrivet och sökes som ü (gardera genom att maskera med ?).

Tillbaka till start

2 - Sökoperatorer

AND Alla söktermerna skall förekomma
OR Alla eller någon av söktermerna skall förekomma
NOT Söktermen/söktermerna skall inte förekomma
SAME Söktermerna skall förekomma i samma fält
WITH Söktermerna skall förekomma i samma mening
NEAR Söktermerna skall förekomma bredvid varandra, men i godtycklig ordning
NEARn Söktermerna skall förekomma med n antal termer emellan (NEAR1, NEAR2, NEAR3, etc)
ADJ Söktermerna skall förekomma bredvid varandra och i samma ordning
ADJn Söktermerna skall förekomma med n antal termer emellan (ADJ1, ADJ2, ADJ3, etc)

 Tillbaka till start

3 - Sökfält

Fritext
Sökning i Fritext innebär att sökning sker i alla fält i databasen. Det är dock möjligt att begränsa sökningen till ett speciellt fält i databasen. Detta görs genom att efter söktermen ange ett fältnamn inneslutet av punkter, Exempel: clay.ct. (.ct. = Controlled Term (= nyckelord)).

Fältnamn Beskrivning Exempel
ti Titel landslide.ti.
au Författare Terzaghi.au.
pb Källa Geotechnique.pb.
pp Publiceringsort Linköping.pp.
cc Klassificeringskod D06.cc.
ct Nyckelord clay.ct.
ab Sammanfattning relaxation.ab.

Klassificeringskod
Ange en eller flera klassificeringskoder. Example: D06. Det internationella klssificeringssystemet IGC (International Geotechnical Classification system) används för att klassificera litteraturen.

Titel
Ange titel eller ord i titel. Exempel: ground freezing. Sökoperator meallan ord i titel är som standard AND (ground AND freezing).

Författare
Vid sökning på en författare. Ange Efternamn Initial*, Exempel: Andersson A*

Vid sökning på flera författare. Ange efternamn för den första författaren, följt av AND (operator) och sedan efternamn på den andre författaren. Exempel: Andersson AND Johansson.

Källa
Ange namn på tidskrift, serie, konferens, utgivare eller organisation. Exempel: Geotechnique.

Nyckelord
Ange nyckelord från en lista med 800 geotekniska termer på engelska. Exempel: slope stability.

Begränsa

År
Begränsa sökning till år för publicering. Exempel: 2010-, 2000- eller 1990-.

Språk
Begränsa sökning till ett språk. Exempel: engelska, franska, tyska eller svenska.

Tillbaka till start

4 - Ikoner för sökning och navigering

  Ny sökning
  Nästa dokument
  Föregående dokument
  Första dokumentet i träfflistan
 

Sista dokumentet i träfflistan

  Aktuell del av träfflistan
 

Föregående del av träfflistan

 

Tidigare del av träfflistan

Tillbaka till start

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-25
Hjälpte informationen dig?