Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Förutsättningar för en klimatanpassningszon

Projektet kommer att utreda om det finns förutsättningar för att etablera en kli-matanpassningszon med områden som behöver beaktas särskild i planeringen.

Effekter av klimatförändringar, exempelvis höjd havsnivå, fler skyfall, förändrade grundvattennivåer, kan resultera i översvämningar, ökad erosion och fler ras och skred. Det finns ett stort behov av vägledning i planeringen för att bedöma var det är lämpligt eller olämpligt att exploatera marken utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Uppdraget är kommer att utreda om det finns förutsättningar för att etablera en klimatanpassningszon enligt det förslag som finns i handlingsplanen för hållbart markbyggande. En klimatanpassningszon kan visa på områden som behöver beaktas särskild i planeringen. Även vid tillståndsgivning och prövning av olika typer av verksamheter är det nödvändigt att beakta klimataspekter för att undvika olyckor och spridning av föroreningar till följd av exempelvis skred, erosion och översvämning. Utredningen genomförs genom dialog och möten med olika aktörer.

Uppdraget är ett utvecklingsuppdrag som genomförs av SGI och finansieras av SGI:s klimatanslag.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-26
Hjälpte informationen dig?