Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bergstabilitet i planärenden

Förstudien ska beskriva nuläget avseende de regler och lagar som ger ramarna avseende riskbedömning av stabilitet i berg.

Det saknas konsensus i samhället avseende riskbedömning av stabilitet i berg, både med hänsyn hantering av dessa frågor i planärenden och med tanke på allmän riskförståelse i samhället. Syftet med uppdraget är att ge underlag för att ta fram förslag till riktlinjer angående riskbedömningar av stabilitetsfrågor kopplat till bergslänter och även blocks stabilitet i anslutning till dessa och branta moränsluttningar.

Denna förstudie ska beskriva nuläget avseende de regler och lagar som ger ramarna inom det aktuella området och innefattar en omvärldsbeskrivning, som visar hur detta hanteras på andra håll i samhället och i våra grannländer. Även de fysiska begränsningarna kommer att behandlas i förstudien, vilka ska ge ramar för ett fortsatt arbete att ta fram riktlinjer för riskbedömningar och på sikt vägledningar och metodbeskrivningar. Externa kontakter och möten med Boverket, MSB och Länsstyrelsen i västra Götaland kommer att tas och hållas inom ramen för projektet.

Uppdraget är ett utvecklingsuppdrag som genomförs av SGI och finansieras av SGI:s klimatanslag.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-26
Hjälpte informationen dig?