We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Leaching of recycled tar-containing road construction material. Status report 2001

Swedish title: Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 2001
Author Lennart Larsson
Series: SGI Varia
Number: 522
Year: 2002
Pages: 106
Download (PDF, 1.70 MB)
Summary Målsättningen med studien har varit att undersöka huruvida utlakning av PAH förändras genom inblandning av bitumen och bitumen + cement i valt tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial. Vidare har målsättningen varit att undersöka om ytutlakning av cancerogena PAH och/eller övriga PAH från dessa material, med och utan inblandning, eventuellt styrs av diffusion.