We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Vertical drainage

Swedish title: Vertikaldränering
Author Leif Eriksson
Series: SGI Varia
Number: 609
Year: 2010
Pages: 28
Download (PDF, 469.64 KB)
Summary Från 1940-talet och fram till i dag har nya lösningar på hur man skall ta hänsyn till jordens verkliga uppträdande vid installationen av vertikal dräner och under konsolideringsförloppet tagits fram. Först togs hänsyn till att en störd zon bildas kring dränen med en konstant förändring av permeabiliteten inom zonen. Därefter kom Hansbos lösning där Darcys lag inte gäller varefter han utvecklar lösning på hur man skall ta hänsyn till strömningsmotståndet i dränen. Under de senaste åren har Basu och Prezzi utvecklat en lösning där permeabiliteten ökar med ökande avstånd från dränen. Detta uppträdande kan man se som det som kommer närmast det som man kan föreställa sig att gälla i jorden. Problemet med alla de mer sofistikerade lösningarna är att de parametrar som de förutsätter i respektive ekvationer, är mycket svåra och/eller mycket kostsamma att bestämma. Ett enkelt sätt att hantera problemet är att utgå från Kjellmans förenklade ekvation och ta hänsyn till alla inverkande faktorer genom att utgå från genomsnittliga värden på konsolideringskoefficienten som utvärderats från utförda vertikaldräneringar. På så sätt tas indirekt hänsyn till den störda zonens storlek, permeabilitetens fördelning i den störda zonen och den naturliga jordens permeabilitet i horisontell riktning samt förändringen med djupet under markytan. I denna Varia har resultat presenteras där en genomsnittlig konsolideringskoefficient utvärderats från uppföljningar av utförda vertikaldräneringar.