We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

On the evaluation of shear strength and preconsolidation pressure from vane shear test, cone penetrometer test and dilatometer test

Swedish title: Utvärdering av skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck från vingförsök, CPT-sondering och dilatometerförsök
Author Rolf Larsson, Helen Åhnberg
Series: SGI Varia
Number: 528
Year: 2003
Pages: 26
Download (PDF, 436.44 KB)
Summary Rekommendationer för utvärdering av egenskaper i såväl normalkonsoliderad som överkonsoliderad jord. Tidigare utvärderingsmetoder baserade sig nästan helt på erfarenheter från normalkonsoliderade och endast svagt överkonsoliderade jordar. I samband med undersökningar i slänter mot eroderade vattendrag med avschaktade släntkrön har det varit möjligt att studera hela spektrumet av överkonsolideringsgrader från normalkonsoliderad till mycket starkt överkonsoliderad jord. tillsammans med några tidigare erfarenheter från överkonsoliderad lermorän har detta lett till reviderade utvärderingsmetoder för samtliga av de vanligen använda fältförsöken för bestämning av främst odränerad skjuvhållfasthet men också förkonsolideringstryck i överkonsoliderad jord.