We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Effects of lime-cement-ash and lime-cement stabilization of soil for new road E6 at Skee. Long-term measurements of strength and ground water properties

Swedish title: Uppföljning av KCE- och KC-stabiliserad jord i fält - Miljö- och hållfasthetsundersökning. Resultat av undersökningar upp till fem år efter stabilisering
Author Helen Åhnberg, Lennart Larsson
Series: SGI Varia
Number: 631
Year: 2012
Pages: 52
Download (PDF, 3.07 MB)
Summary Rapporten redovisar ett uppföljningsprojekt där effekter av pelare stabiliserade med kalk-cement-aska (KCE-pelare) jämfört med pelare stabiliserade på traditionellt vis med enbart kalk-cement (KC-pelare) har studerats vid en provplats vid Väg E6 söder om Strömstad. Studerade egenskaper har varit hållfasthetstillväxt hos pelarna samt inverkan på omgivande grundvatten efter installation. Uppföljningar har pågått under en total tidsperiod av fem år.