We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Ground-source heat pump for heating and cooling – Demonstration objects

Swedish title: System för värme och kyla ur mark - Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar
Author Bengt Rosén, Anna Gabrielsson, Göran Hellström, Gunnel Nilsson
Series: SGI Varia
Number: 556
Year: 2006
Pages: 206
Download (PDF, 12.01 MB)
Summary (1) Demonstrationsobjekt - Förutsättningar och teknisk installation; (2) Demonstrationsobjekt - Uppföljning och resultat under drift; (3) Demonstrationsobjekt - Utvärdering och beräkning av optimal kollektorlängd; Bilagor: (1) Produktblad BioetanoL Svedol KBS Bio+; (2) Jordartsbestämning, vattenkvot, kornstorleksfördelning och densitet; Flistad, Motala resp. Lidingö; (3) Regionala grundvattennivåer; Flistad, Motala resp. Lidingö; (4) Beräkning av värmeledningsförmåga, värmekapacitet och latent värme; (5) Mätdata grundvattennivåer och vattenmättnadsgrad; Flistad resp. Motala; (6) Dimensionering av slinkykollektor; (7) Dimensionering av tvåslangskollektor.