We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Beach nourishment. Coastal protection against erosion and flooding

Swedish title: Strandfodring. Skydd av kuster mot erosion och översvämning
Author Hans Hanson, Bengt Rydell, Mattias Andersson
Series: SGI Varia
Number: 562
Year: 2006
Pages: 96
Download (PDF, 2.64 MB)
Summary (1) Stranderosion - ett samhällsproblem; (2) Strandfodring som kustskydd - översikt; (3) Strandfodring - begrepp och principer; (4) Utvinning och utläggning av material; (5) Samhällsplanering och naturmiljö; (6) Ansvarsförhållanden och lagstiftning; (7) Teknisk och ekonomisk värdering av kustskyddsåtgärder; (8) Strandfodring - dimensionering och utförande; (9) Strandfodring i praktiken; Appendix: (A) Överfyllnadsfaktorn RA; (B) Analytisk lösning av kustlinjeförändringar; (C) Ordlista - strandfodring.