We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Coastal erosion and protection. Practical applications and a European outlook. Conference December 6, 2006, Halmstad, Sweden. Ed: Rydell, B

Swedish title: Stranderosion och kustskydd - praktiska tillämpningar med europeiska utblickar. Konferens i Halmstad den 6 december 2006. Ed: Rydell, B
Series: SGI Varia
Number: 569
Year: 2006
Pages: 81
Download (PDF, 6.36 MB)
Summary (1) Meiner, A: The changing faces of Europe's coastal areas; (2) Ottosson, E, Rydell, B: Samordningsansvar - stranderosion. Klimatförändringar och naturolyckor. erfarenheter och pågående arbete inom SGI; (3) Persson, M: Kustförvaltning och informationsutbyte. Messina - ett gemensamt europeiskt projekt; (4) Torudd, EL: Kustskydd i Halmstads kommun. Strategier och erfarenheter; (5) Dahlman,M, Alm, E, Rydell, B: Kustförvaltning i praktiken; (6) Hanson, H, Andersson, M: Ny teknik för skydd av kuster. Strandfodring - en naturlig kustskyddsmetod; (7) Johansson, K, Hanson, H: Nätverk för kustskydd. CopraNert och SENCORE; (8) Rydell, B: Nya aktiviteter för skydd av kuster.