We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Filtering possibilities for leachate from Swedish landfills in a long time perspective - Prestudy

Swedish title: Sorptions- och markfilter för deponier - Förstudie
Author Thomas Rihm
Series: SGI Varia
Number: 589
Year: 2008
Pages: 34
Download (PDF, 172.24 KB)
Summary (1) Generella krav på skyddsnivå; (2) Deponier som berörs; (3) Vilka ämnen eller grupper av ämnen bör prioriteras?; (4) Förväntade lakvattenmängder och filterstorlekar; (5) Olika typer av filter och sorbenter; (6) Slutsatser; (7) Förslag till fortsatt utveckling