We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Soil slope stability. Technical report for plan of action in order to indentify and prevent natural hazards in Sweden due to climate change

Swedish title: Släntstabilitet i jord. Underlag för handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat. Deluppdrag 1
Author Carina Hultén, Mats Olsson, Karin Rankka, Victoria Svahn, Karin Odén, Mats Engdahl
Series: SGI Varia
Number: 560-1
Year: 2005
Pages: 49
Download (PDF, 2.73 MB)
Summary (1) Klimatförändringar; (2) Vad påverkar slänters stabilitet?; (3) Inverkan av klimatförändring för olika topografiska och geologiska förhållanden; (4) Omfattning, konsekvenser och osäkerheter.