We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Safe roads in a changing climate. Comparative life cycle assessment of ash and gravel in a gravel road

Swedish title: Säkra vägar i nytt klimat. Jämförande livscykelanalys mellan aska och grus i skogsbilväg
Author Ramona Bergman, Pascal Suer
Series: SGI Varia
Number: 626
Year: 2011
Pages: 68
Download (PDF, 5.56 MB)
Summary Denna livscykelanalys (LCA) fokuserar på de processer som ingår i byggfasen av en uppgradering av en skogsbilväg med flygaska respektive bergkross. För de två vägtyperna har en modell med ingående processer ritats upp och teknik och fallspecifik data (exempel arbetsmaskiner och avstånd) har identifierats. Fallstudien är en skogsbilväg i Timrå kommun. Denna väg har varit fokus i projektet Säkra vägar i nytt klimat där syftet har varit att uppgradera delar av skogsbilvägen med flygaska medan andra delar uppgraderats med grus och att jämföra dessa sträckor.