We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Risk analysis of areas where railway traffic may affect water supplies and other resources - Development of method

Swedish title: Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser. Metodutveckling
Author Per-Erik Back, Bengt Rosén
Series: SGI Varia
Number: 513
Year: 2001
Pages: 95
Download (PDF, 1.34 MB)
Summary (1) Metodik för riskanalys; (2) Gruppering av farligt gods ur spridningssynpunkt; (3) Sannolikhet för olycka och utläckage av farligt gods; (4) Sannolikhetsberäkningar för ytvattentäkter; (5) Beräkning av konsekvenskostnader; (6) Beräkning av risk; (7) Praktiska råd för beräkningarna; (8) Riskvärdering; Bilagor: (1) Hydrogeologiska typmiljöer; (2) Felträd - skadat tätskikt.