We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Case study: Alingsås drycleaner. An evaluation of investigation methods and sampling techniques for chlorinated hydrocarbons

Swedish title: Praktikfall Tvätteriet Alingsås. Utvärdering av metoder för undersökning och provtagning av klorerade alifater
Author Kristina Haglund, Lennart Larsson, Fredric Engelke, Ola Arvidslund
Series: SGI Varia
Number: 621
Year: 2012
Pages: 57
Download (PDF, 2.42 MB)
Summary (1) Undersökningsobjektet - Tvätteriet Alingsås; (2) Områdesbeskrivning; (3) Klorerade alifatiska kolväten; (4) Undersökningsmetoder; (5) Provtagning av trädkärnor; (6) MIP-sondering; (7) Metod för direkttätning av MIP-sonderingshål; (8) Multinivårör för grundvattenprovtagning; (9) Användning av Waterra pumpar; (10) Jämförelse av olika slangmaterial; (11) Passiva provtagare; (12) Datorbaserade verktyg; Bilagor: (1) Situationsritning över Tvätteriet Alingsås; (2) Användartips för BIOCHLOR (3) Användartips för REMChlor (4) Användartips för Mass Flux Tool Kit