We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Coastal erosion in Sweden. Survey mapping of areas prone to erosion. Methodology

Swedish title: Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Metodik och redovisning
Author Bengt Rydell, Per Angerud, Ann-Christine Hågeryd
Series: SGI Varia
Number: 543-1
Year: 2004
Pages: 22
Download (PDF, 835.16 KB)
Summary (1) Struktur och metodik för inventering; (2) Insamling av data; (3) Lagring av data; (4) Redovisning av information; Bilagor: (1) Enkät till kommunerna; (2) Förklaring till enkät "Inventering av stranderosion"; (3) Databashanteraren; (4:1) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner - Redovisning av kända erosionsförhållanden; (4:2) Malmö, Vellinge och Trellborgs kommuner - Översiktlig kartläggning av erosionsförutsättningar; (5) Utvärdering av pilotstudien och förslag till fortsatt arbete.