We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Guidance for monitoring natural attenuation in petroleum contaminated aquifers

Swedish title: Naturlig självrening av petroleumförorenade markområden. Vägledning
Author Lennart Larsson, Bo Lind
Series: SGI Varia
Number: 541-1
Year: 2004
Pages: 88
Download (PDF, 1.70 MB)
Summary (1) Naturlig självrening; (2) Delmoment i NS / KNS och inledande arbetsgång; (3) Bevis på naturlig självrening; (4) Förslag till kriterium för acceptans eller omvärdering av KNS; (5) Beräkning av bionedbrytning, total reduktion, massflöden, assimilativ kapacitet och ändligt utsläpp; (6) Beräkning av saneringstid; (7) Provtagningsmetodik för geokemiska parametrar.