We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Natural attenuation of chlorinated aliphates - Guidance

Swedish title: Naturlig självrening av klorerade alifater – vägledning
Author Lennart Larsson
Series: SGI Varia
Number: 601
Year: 2009
Pages: 300
Download (PDF, 8.10 MB)
Summary (1) Vad är naturlig självrening av klorerade alifater; (2) NS-undersökning och KNS av kloralifater i grundvatten; (3) Förkortningar och förklaringar; Bilagor: (1) Bakgrund och status; (2) Grunder i NS-undersökning och KNS; (3) Egenskaper, provtagning, analys; (4) Multinivåprovtagare; (5) Nedbrytning; (6) Verktyg för potential och prognos; (7) Känslighetsanalys/statistisk säkerhet; (8) Referenser