We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Methodology for overview mapping of erosion

Swedish title: Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion
Author Bengt Rydell, Linda Blied, Jim Hedfors, Ann-Christine Hågeryd, Stefan Turesson
Series: SGI Varia
Number: 641
Year: 2012
Pages: 65
Download (PDF, 5.22 MB)
Summary Vägledande för val av de aktiviteter som utförts under 2012 har varit att de ska ha direkt samhällsnytta och möjliggöra förmedling av resultat, slutsatser och erfarenheter från Göta älvutredningen till intressenter inom Göta älvområdet men även kunna tillämpas i övriga delar av landet. En väsentlig del är klimatanpassning i erosionskänsliga områden. I de kontakter som SGI har med kommuner och länsstyrelser inom sitt nationella samordningsansvar för stranderosion har framkommit att det finns behov av planerings- och beslutsunderlag om risker för erosion längs kuster och vattendrag. Den kunskap som SGI har byggt upp inom sitt nationella samordningsansvar för stranderosion och erfarenheterna från Göta älvutredningen har använts för att utveckla en metodik för översiktlig kartering av erosionsrisker i dagens och framtidens klimat.