We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Interim storage of asphalt - Report no 4. Leaching from road construction material containing coal tar

Swedish title: Mellanlagring av asfalt - delrapport 4. Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära
Author Lennart Larsson, Torbjörn Jacobson, Lars Bäckman
Series: SGI Varia
Number: 486
Year: 2000
Pages: 45
Download (PDF, 632.46 KB)
Summary (1) Utlakning från beläggningsmaterial - bakgrund och utförda undersökningar; (2) Resultat från lakförsöken; (3) Sammanfattande diskussion - laktestresultat; (4) Rekommendationer för hantering, mellanlagring och återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor.