We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Matrix decision support tool for evaluation of environmental, social and economic aspects of land use

Swedish title: Matrisbaserat beslutsstöds- verktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning
Author Yvonne Andersson-Sköld, Helena Helgesson, Anja Enell, Pascal Suer, Ramona Bergman
Series: SGI Varia
Number: 612
Year: 2011
Pages: 53
Download (PDF, 1.58 MB)
Summary (1) Matrisverktyget; (2) Arbetsprocessen; (3) Arbetet med matrisverktyget; (4) Råd och tips vid tillämpning; (5) Utveckling av resultat och process; Bilagor: (1) Grundmatriser: Matris 1 - Matris 4 (2) Ett exempel på hur det matrisbaserade beslutsverktyget kan användas