We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Environmental quality objectives on adaptation to climate change with regard to natural hazards

Swedish title: Mål och indikatorer för anpassning till förändrat klimat med avseende på naturolyckor
Author Bengt Rydell, Bo Lind
Series: SGI Varia
Number: 604
Year: 2009
Pages: 50
Download (PDF, 1.42 MB)
Summary (1) Klimatförändringar och anpassning av samhället; (2) Klimatanpassning och miljökvalitetsmålen; (3) Behov av kompletteringar av miljökvalitetsmål för anpassning till ett förändrat klimat med avseende på naturolyckor; (4) Förslag till komplettering av miljökvalitetsmål och nytt delmål; Bilagor: (1) Det svenska miljömålssystemet – en sammanfattning; (2) Utdrag ur Miljömål för Västra Götalands län. Begränsad klimatpåverkan; (3) Förändringar i Plan- och bygglagen /Statens geotekniska institut (SGI) i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Ale kommun/