We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Clay till as retaining wall backfill – evaluation of earth pressure and deformations

Swedish title: Lermorän som fyllning mot stödmur - Bestämning av jordtryck och rörelser
Author Inge Brorsson, Leif Eriksson
Series: SGI Varia
Number: 537
Year: 2005
Pages: 47
Download (PDF, 543.26 KB)
Summary Syftet med arbetet har varit att undersöka vilket jordtryck som verkar mot stödmuren vid återfyllnadsarbetet och efter färdigställandet av återfyllnaden, då fyllningen utgörs av packad lermorän. Projektet har även syftat till att följa upp storlek och tidsförlopp hos sättningar i lermoränfyllningen mot stödmursmonoliterna.