We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Coastal management and climate change – decision basis and adaptation measures. Coastal conference 2007, Malmö October 25, 2007

Swedish title: Kustskydd för ett framtida klimat - planeringsunderlag och anpassningsåtgärder. Kustmöte 2007, Malmö den 25 oktober
Series: SGI Varia
Number: 585
Year: 2007
Pages: 103
Download (PDF, 11.62 MB)
Summary (1) Edsgård, S: Klimatförändringar och bebyggd miljlö. Klimat- och sårbarhetsutredningens förslag för bebyggd miljö; (2) Rydell, B: Vad händer med kusten? Risker och behov av kustskydd i nytt klimat; (3) Åkesson, M: Projekt Stigande havsnivå. Konsekvenser för den fysiska planeringen; (4) Ohlsson, M: Kustskyddspolicy för Ystad. Ett strategiskt instrument för planering och byggande; (5) Dahlman, M, Rydell, B: Hållbar utveckling i kustområden. Modell för att skydda mot erosion och översvämning; (6) Alm, E, Meisingset, S: Vågbrytare för skydd av kusten. Nya anläggningar och ny teknik; (7) Mangor, K: Strandparker i Köbenhavnsområdet. Rekreativ opgradering af strandområder kombineret beskyttelse mod oversvömmelse; (8) Hanson, H: Det lönar sig att skydda kusten! Teknik och ekonomi för kustskydd; (9) Nerheim, S, Ekelund, A, Rydell, B: Senaste nytt på kustfronten. Information om det som är på gång i Sverige och utlandet; (10) Deltagare