We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Cost-benefit analysis of preventive measures against landslides due to climate change

Swedish title: Kostnadsnyttoanalys för förebyggande åtgärder mot skred och ras till följd av förändrat klimat
Author Jan Fallsvik, Victoria Svahn, Stefan Falemo, Karin Lundström
Series: SGI Varia
Number: 603
Year: 2010
Pages: 84
Download (PDF, 2.71 MB)
Summary (1) Riskbegrepp; (2) Riskvärdering; (3) Fallstudier; (4) Högshallsområdet, Partille kommun; (5) Kvarteret Orren, Lidköpings kommun; (6) Kanders gata, Årby, Borlänge kommun; Bilagor: (1) Odränerad och dränerad skjuvhållfasthet; (2) Anvisningar för släntstabilitetsutredningar; (3) Genomgång lämpliga stabilitetsutredningar; (4) Högshallsvägen, Partille - Effekten av varierande nederbörd på portrycken; (5) Konsekvensberäkning i fallstudierna