We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

Corrosion protection of steel piles in soils - testing and abrasion durability

Swedish title: Korrosionsskyddande beläggningar på stålpålar i jord - Provning och reptålighet
Author Bergdahl, U, Tränk, R
Series: SGI Varia
Number: 553
Year: 2005
Pages: 111
Download (PDF, 8.06 MB)
Summary (1) Program för undersökningarna; (2) Genomförande av försöken; (3) Resultat av undersökningarna; (4) Analys av resultaten; Bilagor: (1) Påltyper, dimensioner, stålkvalitet och beläggningskvalitet; (2) Fält- och laboratorieundersökningar. Provplats Universitetsområdet, Linköping; (3) Skikttjockleksmätningar och skadebedömning före pålslagning samt efter pålslagning och uppdragning; (4) Pålslagningsprotokoll; (5) Skikttjockleksmätningar m m efter uppdragning av pålar; (6) Jämförelser mellan skikttjocklekar före och efter pålslagning; (7) Noterade skador på pålar efter uppdragning.