We use cookies on our site to make your website experience as beneficial as possible. If you choose to approve or browse on our site, you agree that we use cookies. More information about cookies

IT-support in geotechnical engineering. Interview and proposal

Swedish title: IT-stöd i den geotekniska produktionsprocessen - Enkät och förslag
Author Leif Viberg, Agne Gunnarsson, Hans Jonsson, Jan Fallsvik
Series: SGI Varia
Number: 523
Year: 2002
Pages: 83
Download (PDF, 437.83 KB)
Summary Syftet med projektet är att: (1) Redovisa förekommande IT-hjälpmedel och i vilken grad olika IT-hjälpmedel utnyttjas idag; (2) Peka på de eventuella behov av anpassning och/eller behov av nya IT-hjälpmedel for produktion av geoteknisk information samt i princip beskriva önskvärda egenskaper för dessa IT-hjälpmedel; (3) Bidra till utvecklingen mot en effektivare IT-användning för att minska "onödig" informationshantering och ge större utrymme för kvalificerat ingenjörsarbete, som utvärdering och val av beräkningsvärden, analys av beräkningsresultat, dimensionering och val av grundläggnings- och förstärkningsmetod, kostnadsanalyser etc.; (4) Utgöra underlag för fortsatt utveckling av IT inom geotekniken.